21-06-2022

Varstvo vinske trte – Obvestilo št. 4 a – Ameriški škržatek

Razmejeno območje zlate trsne rumenice zajema celotno Primorsko. Zatiranje prenašalca fitoplazme je obvezno opraviti v vseh vinogradih za pridelavo grozdja in sicer v času od 18.06.2022 do 28.06.2022.

MOSPILAN 20 SG SIVANTO PRIME MOVENTO SC 100 DECIS 2,5 EC *
0,375 kg/ha 0,5 l/ha 0,7 l/ha 0,5 l/ha

*  S pripravkom DECIS 2,5 EC se zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev lahko tretira le v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom. Sredstvo negativno vpliva na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze).

* Sredstvo DECIS 2,5 EC deluje tudi na GROZDNEGA SUKAČA