06-05-2024

RAZGLAS

 

Na nekdanjem mejnem prehodu Neblo na delu par. št. 368/3 in del 372/1 k.o. Neblo dajemo za člane Kleti v najem 6 prostorov.

 

POGOJI NAJEMA:

– posamezen prostor se odda za najem za najkrajše obdobje enega meseca

– člani KB imajo prednost. V primeru, da med člani ni dovolj interesa, se prostor odda tudi nečlanom KB

– prednost imajo najemniki, ki želijo skleniti pogodbo za daljše obdobje (to je najmanj 6 mesecev)

– prostore bodo dobili tisti ponudniki, ki bodo ponudili najvišje mesečne najemnine. Končna najemnina bo določena kot povprečje ponujenih najemnin, vendar ne več kot 120 €/mesečno

 

Prijavo na razpis s ponujeno višino najemnine se sprejema po pošti v zaprti kuverti s pripisom “prijavo Neblo” ali prinesite osebno v tajništvu Kleti Brda ali v Svetovalno službo, najkasneje do 10.05.2024.

Kasnejših prijav se ne upošteva.