V ravninskem delu vinogradov je presežen prag škodljivosti za križastega grozdnega sukača.

 

V naslednjih dneh opravite zatiranje škodljivca.

DECIS 2,5 EC AFFIRM RADIANT LASER PLUS VERTIMEC PRO
0,5 l/ha 1,5 kg/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha 0,75 l/ha
14 dni karence 7 dni karence 7 dni karence 14 dni karence 28 dni karence

Za ekološko pridelavo lahko uporabite naslednja pripravka:

AGREE WG LEPINOX PLUS
1,0 kg/ha 1,0 kg/ha
Karenca ni potrebna Karenca ni potrebna

 

 

V ravninskem delu vinogradov je presežen prag škodljivosti za križastega grozdnega sukača.

 

V naslednjih dneh opravite zatiranje škodljivca.

DECIS 2,5 EC AFFIRM RADIANT LASER PLUS VERTIMEC PRO
0,5 l/ha 1,5 kg/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha 0,75 l/ha
14 dni karence 7 dni karence 7 dni karence 14 dni karence 28 dni karence

 

 

V ravninskem delu vinogradov je presežen prag škodljivosti za križastega grozdnega sukača.

 

V naslednjih dneh opravite zatiranje škodljivca.

DECIS 2,5 EC AFFIRM RADIANT LASER PLUS VERTIMEC PRO
0,5 l/ha 1,5 kg/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha 0,75 l/ha
14 dni karence 7 dni karence 7 dni karence 14 dni karence 28 dni karence

Za ekološko pridelavo lahko uporabite naslednja pripravka:

AGREE WG LEPINOX PLUS
1,0 kg/ha 1,0 kg/ha
Karenca ni potrebna Karenca ni potrebna

 

 

V ravninskem delu vinogradov je presežen prag škodljivosti za križastega grozdnega sukača.

 

V naslednjih dneh opravite zatiranje škodljivca.

DECIS 2,5 EC AFFIRM RADIANT LASER PLUS VERTIMEC PRO
0,5 l/ha 1,5 kg/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha 0,75 l/ha
14 dni karence 7 dni karence 7 dni karence 14 dni karence 28 dni karence

Za ekološko pridelavo lahko uporabite naslednja pripravka:

AGREE WG LEPINOX PLUS
1,0 kg/ha 1,0 kg/ha
Karenca ni potrebna Karenca ni potrebna

 

 

V ravninskem delu vinogradov je presežen prag škodljivosti za križastega grozdnega sukača.

 

V naslednjih dneh opravite zatiranje škodljivca.

DECIS 2,5 EC AFFIRM RADIANT LASER PLUS VERTIMEC PRO
0,5 l/ha 1,5 kg/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha 0,75 l/ha
14 dni karence 7 dni karence 7 dni karence 14 dni karence 28 dni karence

Za ekološko pridelavo lahko uporabite naslednja pripravka:

AGREE WG LEPINOX PLUS
1,0 kg/ha 1,0 kg/ha
Karenca ni potrebna Karenca ni potrebna

V ravninskem delu vinogradov je presežen prag škodljivosti grozdnih sukačev, zato priporočamo, da v naslednjih dneh opravite zatiranje z enim od naslednjih pripravkov:

DECIS 2,5 EC * AFFIRM CORAGEN RADIANT MIMIC LASER PLUS
0,5 l/ha 1,5 kg/ha 0,15 l/ha 0,35 l/ha 0,6 l/ha 0,2 l/ha

* Pripravek DECIS 2,5 EC deluje tudi na AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA.

 

 

V ravninskem delu vinogradov je presežen prag škodljivosti za križastega grozdnega sukača.

 

V naslednjih dneh opravite zatiranje škodljivca.

DECIS 2,5 EC AFFIRM RADIANT LASER PLUS VERTIMEC PRO
0,5 l/ha 1,5 kg/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha 0,75 l/ha
14 dni karence 7 dni karence 7 dni karence 14 dni karence 28 dni karence

PERONOSPORA na občutljivih legah

PERGADO F AMPEKSIO MIKAL FLASH SFINGA EXTRA ORVEGO REBOOT
2,5 kg/ha 0,5 kg/ha 4 kg/ha 2 kg/ha 0,8 l/ha 0,4 kg/ha

Za ekološko pridelavo lahko uporabite naslednja pripravka:

AGREE WG LEPINOX PLUS
1,0 kg/ha 1,0 kg/ha
Karenca ni potrebna Karenca ni potrebna

V ravninskem delu vinogradov je presežen prag škodljivosti grozdnih sukačev, zato priporočamo, da v naslednjih dneh opravite zatiranje z enim od naslednjih pripravkov:

DECIS 2,5 EC * AFFIRM CORAGEN RADIANT MIMIC LASER PLUS
0,5 l/ha 1,5 kg/ha 0,15 l/ha 0,35 l/ha 0,6 l/ha 0,2 l/ha

* Pripravek DECIS 2,5 EC deluje tudi na AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA.

 

 

V ravninskem delu vinogradov je presežen prag škodljivosti za križastega grozdnega sukača.

 

V naslednjih dneh opravite zatiranje škodljivca.

DECIS 2,5 EC AFFIRM RADIANT LASER PLUS VERTIMEC PRO
0,5 l/ha 1,5 kg/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha 0,75 l/ha
14 dni karence 7 dni karence 7 dni karence 14 dni karence 28 dni karence

PERONOSPORA na občutljivih legah

PERGADO F AMPEKSIO MIKAL FLASH SFINGA EXTRA ORVEGO REBOOT
2,5 kg/ha 0,5 kg/ha 4 kg/ha 2 kg/ha 0,8 l/ha 0,4 kg/ha

Za ekološko pridelavo lahko uporabite naslednja pripravka:

AGREE WG LEPINOX PLUS
1,0 kg/ha 1,0 kg/ha
Karenca ni potrebna Karenca ni potrebna

 

 

V ravninskem delu vinogradov je presežen prag škodljivosti za križastega grozdnega sukača.

 

V naslednjih dneh opravite zatiranje škodljivca.

DECIS 2,5 EC AFFIRM RADIANT LASER PLUS VERTIMEC PRO
0,5 l/ha 1,5 kg/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha 0,75 l/ha
14 dni karence 7 dni karence 7 dni karence 14 dni karence 28 dni karence

PERONOSPORA na občutljivih legah

PERGADO F AMPEKSIO MIKAL FLASH SFINGA EXTRA ORVEGO REBOOT
2,5 kg/ha 0,5 kg/ha 4 kg/ha 2 kg/ha 0,8 l/ha 0,4 kg/ha

Za ekološko pridelavo lahko uporabite naslednja pripravka:

AGREE WG LEPINOX PLUS
1,0 kg/ha 1,0 kg/ha
Karenca ni potrebna Karenca ni potrebna