Glede na razvojno fazo (začetek cvetenja) in glede na vremenske razmere priporočamo, da za zaščito proti peronospori in oidiju pri naslednjem tretiranju uporabite kontaktna, na občutljivih legah pa sistemična sredstva.

 

PERONOSPORA

FOLPAN 80 WDG POLYRAM DF
1,25 kg/ha 2,4 kg/ha

PERONOSPORA na občutljivih legah

FOLPAN GOLD MIKAL FLASH DELAN PRO
2,5 kg/ha 4 kg/ha 3 l/ha

OIDIJ

KUMULUS DF, COSAN MICROTHIOL SPECIAL KARATANE GOLD 350 EC
4 do 6 kg/ha 4 do 6 kg/ha 0,6 l/ha

OIDIJ na občutljivih legah in sortah

TEBUSHA 25 EW, ORIUS 25 EW VIVANDO DOMARK 100 EC
0,4 l/ha 0,2 l/ha 0,3 l/ha