Glede na razvojno fazo (trta je odcvetela ali je v zaključni fazi) in napovedano vreme priporočamo zaščito trte z naslednjimi sredstvi:

PERONOSPORA

FOLPAN 80 WDG, FOLLOW POLYRAM DF BADGE, CUPRAVIN
1,25 kg/ha 2,4 kg/ha 2 kg/ha

PERONOSPORA na občutljivih legah

FOLPAN GOLD PERGADO F AMPEKSIO MIKAL FLASH SFINGA EXTRA ORVEGO REBOOT
2,5 kg/ha 2,5 kg/ha 0,5 kg/ha 4 kg/ha 2 kg/ha 0,8 l/ha 0,4 kg/ha

V tem obdobju je možnost okužb z oidijem zelo velika, zato temu posvečajte večjo pozornost.

OIDIJ

LUNA EXPERIENCE COLLIS DYNALY SPIROX D LUNA MAX PROSPER CS 300 VIVANDO KUMULUS DF, COSAN MICROTHIOL SPECIAL
0,5 l/ha 0,4 l/ha 0,65 l/ha 0,5 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 0,2 l/ha 4 do 6 kg/ha 4 do 6 kg/ha

Sistemičnim sredstvom proti oidiju dodajte Kumulus, Cosan ali Microthiol SP 4 kg/ha.