Glede na razvojno fazo in vremenske razmere priporočamo zaščito trte z naslednjimi sredstvi:

 

PERONOSPORA (Samo v nižinskih in za peronosporo občutljivih legah)

POLYRAM DF FOLPAN 80 WDG FOLLOW 80 WG BADGE WG CUPRAVIN CUPRABLAU Z 35 WP
2,4 kg/ha 1,25 kg/ha 1,25 kg/ha 2,0 kg/ha 2,0 kg/ha 3,0 kg/ha
56 dni karence 35 dni karence 28 dni karence 21 dni karence 21 dni karence 21 dni karence

OIDIJ (Samo kjer se pojavlja oidij)

KARATHANE GOLD COLLIS VIVANDO SERCADIS CUSTODIA TEBUSHA, ORIUS
0,6 l/ha 0,4 l/ha 0,2 l/ha 0,15 l/ha 0,6 l/ha 0,4 l/ha