Glede na razvojno fazo vremenske razmere priporočamo zaščito trte z naslednjimi sredstvi:

PERONOSPORA

POLYRAM DF FOLPAN 80 WDG, FOLLOW
2,4 kg/ha 1,25 kg/ha

PERONOSPORA na občutljivih legah

PERGADO F AMPEKSIO MIKAL FLASH SFINGA EXTRA ORVEGO REBOOT
2,5 kg/ha 0,5 kg/ha 4 kg/ha 2 kg/ha 0,8 l/ha 0,4 kg/ha

V tem obdobju je možnost okužb z oidijem še vedno zelo velika, zato temu posvečajte večjo pozornost.

OIDIJ

LUNA EXPERIENCE COLLIS DYNALY LUNA MAX PROSPER CS 300 VIVANDO KUMULUS DF, COSAN MICROTHIOL SPECIAL
0,5 l/ha 0,4 l/ha 0,65 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 0,2 l/ha 4 do 6 kg/ha 4 do 6 kg/ha

Sistemičnim sredstvom proti oidiju dodajte Kumulus, Cosan ali Microthiol SP 4 kg/ha.

Razmejeno območje zlate trsne rumenice zajema celotno Primorsko. Zatiranje prenašalca fitoplazme je obvezno opraviti v vseh vinogradih za pridelavo grozdja in sicer v času od 18.06.2022 do 28.06.2022.

MOSPILAN 20 SG SIVANTO PRIME MOVENTO SC 100 DECIS 2,5 EC *
0,375 kg/ha 0,5 l/ha 0,7 l/ha 0,5 l/ha

*  S pripravkom DECIS 2,5 EC se zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev lahko tretira le v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom. Sredstvo negativno vpliva na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze).

* Sredstvo DECIS 2,5 EC deluje tudi na GROZDNEGA SUKAČA

Glede na razvojno fazo vremenske razmere priporočamo zaščito trte z naslednjimi sredstvi:

PERONOSPORA

POLYRAM DF FOLPAN 80 WDG, FOLLOW
2,4 kg/ha 1,25 kg/ha

PERONOSPORA na občutljivih legah

PERGADO F AMPEKSIO MIKAL FLASH SFINGA EXTRA ORVEGO REBOOT
2,5 kg/ha 0,5 kg/ha 4 kg/ha 2 kg/ha 0,8 l/ha 0,4 kg/ha

V tem obdobju je možnost okužb z oidijem še vedno zelo velika, zato temu posvečajte večjo pozornost.

OIDIJ

LUNA EXPERIENCE COLLIS DYNALY LUNA MAX PROSPER CS 300 VIVANDO KUMULUS DF, COSAN MICROTHIOL SPECIAL
0,5 l/ha 0,4 l/ha 0,65 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 0,2 l/ha 4 do 6 kg/ha 4 do 6 kg/ha

Sistemičnim sredstvom proti oidiju dodajte Kumulus, Cosan ali Microthiol SP 4 kg/ha.

Glede na razvojno fazo vremenske razmere priporočamo zaščito trte z naslednjimi sredstvi:

PERONOSPORA

POLYRAM DF FOLPAN 80 WDG, FOLLOW
2,4 kg/ha 1,25 kg/ha

PERONOSPORA na občutljivih legah

PERGADO F AMPEKSIO MIKAL FLASH SFINGA EXTRA ORVEGO REBOOT
2,5 kg/ha 0,5 kg/ha 4 kg/ha 2 kg/ha 0,8 l/ha 0,4 kg/ha

V tem obdobju je možnost okužb z oidijem še vedno zelo velika, zato temu posvečajte večjo pozornost.

OIDIJ

LUNA EXPERIENCE COLLIS DYNALY LUNA MAX PROSPER CS 300 VIVANDO KUMULUS DF, COSAN MICROTHIOL SPECIAL
0,5 l/ha 0,4 l/ha 0,65 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 0,2 l/ha 4 do 6 kg/ha 4 do 6 kg/ha

Sistemičnim sredstvom proti oidiju dodajte Kumulus, Cosan ali Microthiol SP 4 kg/ha.

Glede na razvojno fazo vremenske razmere priporočamo zaščito trte z naslednjimi sredstvi:

PERONOSPORA

POLYRAM DF FOLPAN 80 WDG, FOLLOW
2,4 kg/ha 1,25 kg/ha

PERONOSPORA na občutljivih legah

PERGADO F AMPEKSIO MIKAL FLASH SFINGA EXTRA ORVEGO REBOOT
2,5 kg/ha 0,5 kg/ha 4 kg/ha 2 kg/ha 0,8 l/ha 0,4 kg/ha

V tem obdobju je možnost okužb z oidijem še vedno zelo velika, zato temu posvečajte večjo pozornost.

OIDIJ

LUNA EXPERIENCE COLLIS DYNALY LUNA MAX PROSPER CS 300 VIVANDO KUMULUS DF, COSAN MICROTHIOL SPECIAL
0,5 l/ha 0,4 l/ha 0,65 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 0,2 l/ha 4 do 6 kg/ha 4 do 6 kg/ha

Sistemičnim sredstvom proti oidiju dodajte Kumulus, Cosan ali Microthiol SP 4 kg/ha.

OIDIJ na občutljivih legah in sortah

TEBUSHA 25 EW, ORIUS 25 EW VIVANDO DOMARK 100 EC
0,4 l/ha 0,2 l/ha 0,3 l/ha

   

POGOJI:

– Pridobljeno dovoljenje za ponovno zasaditev (UE Nova Gorica)

– Za precepljanje dovoljenje UE Nove Gorice ni potrebno

– Vinograd mora biti starejši od 10 let, za precepljanje trte stare od 5 do 20 let

– Minimalna površina za prestrukturiranje precepljanje je 0,1 ha

POSTOPEK:

01.04.2022 – 15.06.2022 oddati vlogo za prestrukturiranje na ARSKTRP.

– Vlogo upravičenec odda elektronsko sam, preko svetovalne službe Kleti Brda ali preko javne svetovalne službe

– Do 10.2022 ARSKTRP opravi ogled in meritev obstoječega vinograda. Krčitev vinograda se lahko izvede po opravljenem pregledu s strani ARSKTRP, v nasprotnem primeru vinogradnik ni upravičen do podpore za prestrukturiranje

01.04.2023 – 15.06.2023 oddati izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov na ARSKTRP. Sledi ponovni ogled s strani ARSKTRP.

VLOGA MORA VSEBOVATI :

– Št. dovoljenja za ponovno zasaditev

– Neto površina obnove

– Sorte vinske trte, ki se bodo zasadile

– Podatek o nameravani izdelavi ali razgradnji teras

– Ob primeru zahtevne agromelioracije potrebujete odločbo o uvedbi agromelioracije

KAJ SE ŠTEJE ZA PRESTRUKTURIRANJE?

– Sprememba medvrstne razdalje ali razdalje med trtami v vrsti

– Sprememba lokacije

– Sprememba sorte (potrebno je hraniti račun oz. etikete trsnih cepljenk – preveritev s strani ARSKTRP ob kontroli)

 

                                                                                                                                                                            

NOVA ZASADITEV VINOGRADOV – PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA NOVO ZASADITEV VINSKE TRTE                                                                                                                          Za površine kjer še ni vinograda oziroma se širi obstoječi vinograd

ODDAJA VLOGE:  Do 30.06.2022 (za sajenje jeseni 2022 oz. spomladi 2023)

KAM: Vlogo se odda na UE Nova Gorica (kjer je pridelovalec vpisan v Register pridelovalcev grozdja in vina)

VLOGA MORA VSEBOVATI:

– Velikost in lokacijo površine (grafični prikaz zemljišča – vris na UE)

– Sorto vinske trte, ki se bo zasadila

Na podlagi oddane vloge UE izda dovoljenje za novo zasaditev vinske trte

Priporočamo, da po končanih padavinah oziroma v začetku naslednjega tedna opravite zaščito vinske trte proti peronospori in oidiju v vinogradih, kjer so poganjki večji od 10 cm.

PERONOSPORA

POLYRAM DF FOLPAN 80 WDG FOLOW 80WG
2,4 kg/ha 1,25 kg/ha 1,25 kg/ha

OIDIJ

KUMULUS DF COSAN MICROTHIOL SPECIAL KARATHANE GOLD 350 EC
4 do 6 kg/ha 4 do 6 kg/ha 4 do 6 kg/ha 0,6 l/ha

Na občutljivih sortah (chardonnay, rumeni muškat, pinoti,…) in legah, kjer se pojavlja oidij priporočamo uporabo pripravka KARATHANE GOLD.

V vinogradih, ki so prizadeti od pršice, priporočamo uporabo sredstev, ki pospešujejo rast in jačajo odpornost rastlin in sicer: ALGOVITAL, PROTIFERT, BASFOLIAR AKTIV. V primeru močnejšega napada pa trto zaščitite z enim od naslednjih pripravkov: VERTIMEC PRO ali NISSORUN 10 WP.

 

NAVODILO O PRIPRAVI KONCENTRACIJE ŠKROPILNE BROZGE

Pri prvih škropljenjih imamo na trti manjšo listno površino, zato pri zaščiti porabimo manj vode.

Škropilno brozgo pripravimo z isto koncentracijo kot za polno vegetacijo. Pri izvedbi tretiranja pa odpremo manjše število šob, na ta način se porabi manjša količina škropiva.

V trenutni razvojni fazi vinske trte odpremo po dve škropilni šobi na obeh straneh škropilnice in škropljenje opravimo v vsaki drugi vrsti.

 

Obvestilo št. 1

Oidij in akarinoza

V VINOGRADIH IN NA SORTAH KJER SE POJAVLJA OIDIJ ALI AKARINOZA PRIPOROČAMO, DA V FAZI BRSTENJA VINOGRADE POŠKROPITE  S PRIPRAVKI KOT SO:

KUMULUS DF   v 2 % koncentraciji – 2 kg/100 l vode

COSAN                v 2 % koncentraciji – 2 kg/100 l vode

MICROTHIOL   v 2 % koncentraciji – 2 kg/100 l vode