Na nekdanjem mejnem prehodu Neblo na delu par. št. 368/3 in del 372/1 k.o. Neblo dajemo za člane Kleti v najem 6 prostorov.

 

POGOJI NAJEMA:

– posamezen prostor se odda za najem za najkrajše obdobje enega meseca

– člani KB imajo prednost. V primeru, da med člani ni dovolj interesa, se prostor odda tudi nečlanom KB

– prednost imajo najemniki, ki želijo skleniti pogodbo za daljše obdobje (to je najmanj 6 mesecev)

– prostore bodo dobili tisti ponudniki, ki bodo ponudili najvišje mesečne najemnine. Končna najemnina bo določena kot povprečje ponujenih najemnin, vendar ne več kot 120 €/mesečno

 

Prijavo na razpis s ponujeno višino najemnine se sprejema po pošti v zaprti kuverti s pripisom “prijavo Neblo” ali prinesite osebno v tajništvu Kleti Brda ali v Svetovalno službo, najkasneje do 10.05.2024.

Kasnejših prijav se ne upošteva.

 

IZIDA VOLITEV V OBČNI ZBOR ZADRUGE ZA MANDATNO OBDOBJE 2024 – 2028

dne 18.04.2024

 

VOLILNA ENOTA 1: Dolnje Cerovo, Gornje Cerovo

Zap.št. Priimek in ime Naslov Št. glasov
1. TRONKAR JAN GORNJE CEROVO 77 10
2. DEBENJAK BOŠTJAN DOLNJE CEROVO 35 8
3. FERI MARJAN GORNJE CEROVO 3 A 8

Volilni upravičenci: 32

Volilna udeležba: 40,6 %

 

VOLILNA ENOTA 2: Vipolže, Kozana

Zap.št. Priimek in ime Naslov Št. glasov
1. GORJAN BORIS VIPOLŽE 13 A 7
2. ROŽIČ PETER VIPOLŽE 95 A 7
3. KRISTANČIČ GORAN VIPOLŽE 99 6
4. PERŠOLJA BOGDAN KOZANA 22 A 4
5. PRINČIČ LJUBOMIR VIPOLŽE 23 3

Volilni upravičenci: 42

Volilna udeležba: 23,8 %

 

VOLILNA ENOTA 3: Ceglo, Plešivo, Medana

Zap.št. Priimek in ime Naslov Št. glasov
1. KRISTANČIČ TOMAŽ MEDANA 47 7
2. PULEC MARJAN MEDANA 48 7
3. KRISTANČIČ BRANKO MEDANA 1 5

Volilni upravičenci: 37

Volilna udeležba: 21,6 %

 

VOLILNA ENOTA 4: Brdice pri Kožbani, Golo Brdo, Hlevnik, Hruševlje, Kožbana, Neblo, Nozno, Slavče, Vrhovlje pri Kožbani

Zap.št. Priimek in ime Naslov Št. glasov
1. GOLOB RADOŠ HRUŠEVLJE 16 B 9
2. BEČ ADRIJANA HRUŠEVLJE 21 A 8
3. MARKJOLI EDVARD NEBLO 16 8
4. PERESIN MARTIN GOLO BRDO 4 4

Volilni upravičenci: 37

Volilna udeležba: 32,4 %

 

VOLILNA ENOTA 5: Gradno, Krasno, Višnjevik

Zap.št. Priimek in ime Naslov Št. glasov
1. SIRK DARJO VIŠNJEVIK 26 8
2. MEDVEŠČEK ESTERA KRASNO 21 A 5 – izžrebana
3. SIRK MARKO VIŠNJEVIK 31 5 – izžreban
4. KONCUT DAMIJAN VIŠNJEVIK 17 5

Volilni upravičenci: 32

Volilna udeležba: 28,1 %

 

VOLILNA ENOTA 6: Brestje, Hum, Kojsko, Podsabotin, Snežatno

Zap.št. Priimek in ime Naslov Št. glasov
1. DRUFOVKA DOMEN PODSABOTIN 18 4
2. RADIKON KRISTIJAN PODSABOTIN 50 3
3. VALENTINČIČ DAVID PODSABOTIN 51 3
4. PUŠNAR JERNEJ HUM 59 1

Volilni upravičenci: 24

Volilna udeležba: 20,8 %

 

VOLILNA ENOTA 7: Gonjače, Imenje, Šmartno, Vedrijan

Zap.št. Priimek in ime Naslov Št. glasov
1. DRNOVŠČEK MATEJ VEDRIJAN 2 A 4
2. PERŠOLJA MARKO IMENJE 38 4

Volilni upravičenci: 31

Volilna udeležba: 19,4 %

 

VOLILNA ENOTA 8: Biljana, Dobrovo, Drnovk, Snežeče, Zali Breg

Zap.št. Priimek in ime Naslov Št. glasov
1. SIRK BOJAN DRNOVK 4 B 8
2. KRISTANČIČ KRISTINA DRNOVK 15 D 6
3. MIKULIN BRANKO BILJANA 28 B 6
4. MOVJA SAVO VINOGRADNIŠKA UL. 6, DOBROVO 5
5. ZORZUT ROMAN VINOGRADNIŠKA UL. 8, DOBROVO 3

Volilni upravičenci: 32

Volilna udeležba: 34,4 %

 

VOLILNA ENOTA 9: Barbana, Brdice pri Neblem, Fojana, Kozarno, Šlovrenc

Zap.št. Priimek in ime Naslov Št. glasov
1. LESICA MARJAN KOZARNO 1 A 11
2. MAVRIČ TILEN BRDICE PRI NEBLEM 4 11
3. TOROŠ MARKO ŠLOVRENC 8 11
4. RIBOLICA MIRAN BARBANA 7 9

Volilni upravičenci: 31

Volilna udeležba: 48,4 %

 

 VOLILNA ENOTA 10: Delavci člani

Zap.št. Priimek in ime Naslov Št. glasov
1. SKUBIN IGOR HLEVNIK 5 12
2. SIRK JERNEJ VIŠNJEVIK 37 11
3. SKUBIN IVAN HLEVNIK 5 A 10

Volilni upravičenci: 18

Volilna udeležba: 72,2 %

 

Volilna komisija je ugotovila, da je od skupnega števila članov zadruge vpisanih v volilne imenike po volilnih enotah 316 volilnih upravičencev

Glasovalo je 102 volilnih upravičencev ali 32,2 %.

 

ZA VOLITVE V VOLJENI OBČNI ZBOR ZADRUGE ZA MANDATNO OBDOBJE 2024 – 2028, dne 18.04.2024

 

ZA VOLILNO ENOTO ŠT. 1: GORNJE IN DOLNJE CEROVO

 1. DEBENJAK BOŠTJAN, DOLNJE CEROVO 35
 2. FERI MARJAN, GORNJE CEROVO 3 A
 3. TRONKAR JAN, GORNJE CEROVO 77

 

ZA VOLILNO ENOTO ŠT. 2: VIPOLŽE, KOZANA

 1. GORJAN BORIS, VIPOLŽE 13 A
 2. KRISTANČIČ GORAN, VIPOLŽE 99
 3. PERŠOLJA BOGDAN, KOZANA 22 A
 4. PRINČIČ LJUBOMIR, VIPOLŽE 23
 5. ROŽIČ PETER, VIPOLŽE 95 A

 

ZA VOLILNO ENOTO ŠT. 3: MEDANA, PLEŠIVO, CEGLO

 1. KRISTANČIČ BRANKO, MEDANA 1
 2. KRISTANČIČ TOMAŽ, MEDANA 47
 3. PULEC MARJAN, MEDANA 48

 

ZA VOLILNO ENOTO ŠT. 4: HLEVNIK, HRUŠEVLJE, KOŽBANA, NEBLO, SLAVČE, VRHOVLJE PRI KOŽBANI, GOLO BRDO, NOZNO, BRDICE PRI KOŽBANI

 1. BEČ ADRIJANA,  HRUŠEVLJE 21 A
 2. GOLOB RADOŠ, HRUŠEVLJE 16 B
 3. MARKJOLI EDVARD, NEBLO 16
 4. PERESIN MARTIN, GOLO BRDO 4

 

ZA VOLILNO ENOTO ŠT. 5: VIŠNJEVIK, KRASNO, GRADNO

 1. KONCUT DAMIJAN, VIŠNJEVIK 17
 2. MEDVEŠČEK ESTERA, KRASNO 21 A
 3. SIRK DARJO, VIŠNJEVIK 26
 4. SIRK MARKO, VIŠNJEVIK 17

 

ZA VOLILNO ENOTO ŠT. 6: BRESTJE, KOJSKO, PODSABOTIN, HUM, SNEŽATNO

 1. DRUFOVKA DOMEN,  PODSABOTIN 18
 2. PUŠNAR JERNEJ, HUM 59
 3. RADIKON KRISTJAN, PODSABOTIN 50
 4. VALENTINČIČ DAVID, PODSABOTIN 51

 

ZA VOLILNO ENOTO ŠT. 7:  ŠMARTNO, IMENJE, GONJAČE, VEDRIJAN

 1. DRNOVŠČEK MATEJ, VEDRIJAN 2 B
 2. PERŠOLJA MARKO, IMENJE 38

 

ZA VOLILNO ENOTO ŠT. 8: DRNOVK, BILJANA, DOBROVO, ZALI BREG, SNEŽEČE

 1. KRISTANČIČ KRISTINA, DRNOVK 15 D
 2. MIKULIN BRANKO, BILJANA 28 B
 3. MOVJA SAVO, VINOGRADNIŠKA UL.6, DOBROVO
 4. SIRK BOJAN, DRNOVK 4 B
 5. ZORZUT ROMAN, VINOGRADNIŠKA UL.8, DOBROVO

 

ZA VOLILNO ENOTO ŠT. 9: BRDICE PRI NEBLEM, ŠLOVRENC, KOZARNO, FOJANA, BARBANA

 1. LESICA MARJAN, KOZARNO 1 A
 2. MAVRIČ TILEN, BRDICE PRI NEBLEM 4
 3. RIBOLICA MIRAN, BARBANA 7
 4. TOROŠ MARKO, ŠLOVRENC 8

 

ZA VOLILNO ENOTO ŠT. 10:  DELAVCI ČLANI

 1. SIRK JERNEJ, VIŠNJEVIK 37
 2. SKUBIN IGOR , HLEVNIK 5
 3. SKUBIN IVAN, HLEVNIK 5 A

u0026nbsp;rnrnV ravninskem delu vinogradov je presežen prag škodljivosti za križastega grozdnega sukača.rnrnV naslednjih dneh opravite zatiranje škodljivca.

DECIS 2,5 EC AFFIRM RADIANT LASER PLUS VERTIMEC PRO
0,5 l/ha 1,5 kg/ha 0,35 l/ha 0,2 l/ha 0,75 l/ha
14 dni karence 7 dni karence 7 dni karence 14 dni karence 28 dni karence

Za ekološko pridelavo lahko uporabite naslednja pripravka:

AGREE WG LEPINOX PLUS
1,0 kg/ha 1,0 kg/ha
Karenca ni potrebna Karenca ni potrebna

 

Glede na vremenske razmere in prihajajočo trgatev, priporočamo zaščito vinske trte proti peronospori samo na poznih sortah, nižinskih in za peronosporo občutljivih legah.

 

Poškropite samo zgornji del listne površine – mlade poganjke.

CUPRABLAU Z 35 WP BADGE WG CUPRAVIN 50 BASFOLIAR AKTIV
3,0 kg/ha 2,0 kg/ha 2,0 kg/ha 3,0 l/ha
21 dni karence 21 dni karence 21 dni karence Karenca ni potrebna

 

Glede na vremenske razmere in prihajajočo trgatev, priporočamo zaščito vinske trte proti peronospori samo na poznih sortah, nižinskih in za peronosporo občutljivih legah.

 

Poškropite samo zgornji del listne površine – mlade poganjke.

CUPRABLAU Z 35 WP BADGE WG CUPRAVIN 50 BASFOLIAR AKTIV
3,0 kg/ha 2,0 kg/ha 2,0 kg/ha 3,0 l/ha
21 dni karence 21 dni karence 21 dni karence Karenca ni potrebna

OIDIJ (Samo kjer se pojavlja oidij)

KARATHANE GOLD COLLIS VIVANDO SERCADIS CUSTODIA TEBUSHA, ORIUS
0,6 l/ha 0,4 l/ha 0,2 l/ha 0,15 l/ha 0,6 l/ha 0,4 l/ha
21 dni karence 28 dni karence 28 dni karence 35 dni karence 35 dni karence 14 dni karence

Na aromatičnih sortah, kot so Sauvignon, Cabernet sauvignon in Rumeni muškat ne priporočamo uporabe pripravkov na osnovi bakra.

 

 

 

 

Glede na vremenske razmere in prihajajočo trgatev, priporočamo zaščito vinske trte proti peronospori samo na poznih sortah, nižinskih in za peronosporo občutljivih legah.

 

Poškropite samo zgornji del listne površine – mlade poganjke.

CUPRABLAU Z 35 WP BADGE WG CUPRAVIN 50 BASFOLIAR AKTIV
3,0 kg/ha 2,0 kg/ha 2,0 kg/ha 3,0 l/ha
21 dni karence 21 dni karence 21 dni karence Karenca ni potrebna

OIDIJ (Samo kjer se pojavlja oidij)

KARATHANE GOLD COLLIS VIVANDO SERCADIS CUSTODIA TEBUSHA, ORIUS
0,6 l/ha 0,4 l/ha 0,2 l/ha 0,15 l/ha 0,6 l/ha 0,4 l/ha
21 dni karence 28 dni karence 28 dni karence 35 dni karence 35 dni karence 14 dni karence

Na aromatičnih sortah, kot so Sauvignon, Cabernet sauvignon in Rumeni muškat ne priporočamo uporabe pripravkov na osnovi bakra.

 

 

 

 

Glede na vremenske razmere in prihajajočo trgatev, priporočamo zaščito vinske trte proti peronospori samo na poznih sortah, nižinskih in za peronosporo občutljivih legah.

 

Poškropite samo zgornji del listne površine – mlade poganjke.

CUPRABLAU Z 35 WP BADGE WG CUPRAVIN 50 BASFOLIAR AKTIV
3,0 kg/ha 2,0 kg/ha 2,0 kg/ha 3,0 l/ha
21 dni karence 21 dni karence 21 dni karence Karenca ni potrebna

OIDIJ (Samo kjer se pojavlja oidij)

KARATHANE GOLD COLLIS VIVANDO SERCADIS CUSTODIA TEBUSHA, ORIUS
0,6 l/ha 0,4 l/ha 0,2 l/ha 0,15 l/ha 0,6 l/ha 0,4 l/ha
21 dni karence 28 dni karence 28 dni karence 35 dni karence 35 dni karence 14 dni karence

Na aromatičnih sortah, kot so Sauvignon, Cabernet sauvignon in Rumeni muškat ne priporočamo uporabe pripravkov na osnovi bakra.

 

 

 

u0026nbsp;rnrnV ravninskem delu vinogradov je presežen prag škodljivosti za križastega grozdnega sukača.rnrnV naslednjih dneh opravite zatiranje škodljivca.

DECIS 2,5 EC AFFIRM RADIANT LASER PLUS VERTIMEC PRO
0,5 l/ha 1,5 kg/ha 0,35 l/ha 0,2 l/ha 0,75 l/ha
14 dni karence 7 dni karence 7 dni karence 14 dni karence 28 dni karence

 

Glede na vremenske razmere in prihajajočo trgatev, priporočamo zaščito vinske trte proti peronospori samo na poznih sortah, nižinskih in za peronosporo občutljivih legah.

 

Poškropite samo zgornji del listne površine – mlade poganjke.

CUPRABLAU Z 35 WP BADGE WG CUPRAVIN 50 BASFOLIAR AKTIV
3,0 kg/ha 2,0 kg/ha 2,0 kg/ha 3,0 l/ha
21 dni karence 21 dni karence 21 dni karence Karenca ni potrebna

PERONOSPORA na občutljivih legah

PERGADO F AMPEKSIO MIKAL FLASH SFINGA EXTRA ORVEGO REBOOT
2,5 kg/ha 0,5 kg/ha 4 kg/ha 2 kg/ha 0,8 l/ha 0,4 kg/ha

OIDIJ (Samo kjer se pojavlja oidij)

KARATHANE GOLD COLLIS VIVANDO SERCADIS CUSTODIA TEBUSHA, ORIUS
0,6 l/ha 0,4 l/ha 0,2 l/ha 0,15 l/ha 0,6 l/ha 0,4 l/ha
21 dni karence 28 dni karence 28 dni karence 35 dni karence 35 dni karence 14 dni karence

Na aromatičnih sortah, kot so Sauvignon, Cabernet sauvignon in Rumeni muškat ne priporočamo uporabe pripravkov na osnovi bakra.