Our winery

Wine horizons

Share facebook
We believe that viniculture will broaden your horizons and enrich your life. With that in mind, we strive to produce accessible high-quality wines for all tastes and occasions.

We are the leading producer and exporter of Slovenian wine. When tasting our wines, you join the company of wine lovers from 26 different countries all over the world, appreciating the quality, variety, and accessibility of our wines. Allow us to become the wine company of your choice.

Zgodovina
Do konca druge svetovne vojne, ko je med briške griče zarezala meja in deželo razdelila med tedanjo Jugoslavijo in Italijo, se je tu ohranil svojevrsten fevdalni sistem, imenovan kolonat. Kmetje so obdelovali majhne površine, vino so pridelovali v kleteh 17 gradov v lasti tujega plemstva.

300 pr. n. š.

V predrimskem času, natančneje v mlajši železni dobi, je v Brdih že razširjena vinska trta (arheološka najdba vinske pečke na Golem Brdu).

100 n. š

Tradicija vinarstva v Brdih se okrepi s prihodom starih Rimljanov. V tem obdobju raste trta po sadnem drevju. Tak način gojenja se ohrani do konca 19. stoletja. V villi rustici v Neblem so izdelovali amfore, ki so služile prenašanju vina in oljčnega olja.

1336

Prva omemba rebule v Brdih v kupoprodajni pogodbi v vasi Višnjevik. V srednjem veku se uveljavi posebna oblika fevdalnega sistema, imenovana kolonat, ki je v veljavi vse do druge polovice 20. stoletja

1870

Trtna uš skoraj v celoti uniči vinograde v Brdih. Odtlej se trte cepijo na podlago. Vinogradništvo se močno spremeni.

1881

Katalonski grof Silverio de Baguer, zadnji lastnik Dobrovskega gradu, zasadi prvi vinograd »na novi način« – brez opore dreves.

1894

De Baguer napiše enciklopedično kronologijo, v kateri podrobno opiše način pridelave vina v Brdih.

1922

Osemintrideset kolonov ustanovi prvo zadrugo v Brdih in od fevdalnega gospoda odkupi 230 hektarjev zemlje.

1955

Zadružno vinarstvo Brda prične na Dobrovem graditi novo klet.

1957

Sodobna klet sprejme prvi pridelek.

1962

Vinska klet Goriška Brda prvič pridela Penečo rebulo.

1979

Največja količina pridelka: 150 milijonov kilogramov grozdja.

1984

Prvi izvoz v ZDA.

1991

Sprememba sloga pridelave in usmeritev v izvoz.

2002

Več kot milijon steklenic na svetovnem trgu – odprtje posebnega izvoznega skladišča.