Obvestilo

Oidij in akarinoza

V VINOGRADIH IN NA SORTAH KJER SE POJAVLJA OIDIJ ALI AKARINOZA PRIPOROČAMO, DA V FAZI BRSTENJA VINOGRADE POŠKROPITE  S PRIPRAVKI KOT SO:

KUMULUS DF   v 2 % koncentraciji – 2 kg/100 l vode

COSAN                v 2 % koncentraciji – 2 kg/100 l vode

MICROTHIOL   v 2 % koncentraciji – 2 kg/100 l vode