NA POTI TRAJNOSTI

Trajnostna pridelava

Share facebook
V pridelavi velikih vin se odraža spoštovanje do zemlje, skupnosti in prihodnjih generacij. Naša vina so zato pridelana z odgovornostjo do narave in pridelovalcev, ves čas pa tudi z mislijo na naš razvoj in poslovni uspeh.

Trajnostna pridelava je v nekaterih vinorodnih deželah kodificirana na državni ravni. To pomeni, da vinarji za pridobitev certifikata o trajnostni pridelavi sledijo zapisanim pravilom. V Sloveniji enotnega sistema certificiranja nimamo, zato smo v Kleti Brda sami pripravili pravila trajnostne pridelave za svoje člane.

Simbol naše zavezanosti k trajnostni pridelavi je čebelica na hrbtni etiketi naših vrhunskih vin. Številčna prisotnost čebel v naših vinogradih namreč kaže na ekološko ravnovesje in biotsko raznovrstnost v njih. Čebele zagotavljajo opraševanje, eno najbolj prepoznavnih ekosistemskih funkcij, zaradi katere je pridelava hrane sploh mogoča

Ohranjamo naravo

Brez narave ni vinogradov in brez vinogradov ni prihodnosti. S strokovnim in odgovornim obdelovanjem zemlje so briške vinogradniške družine vzpostavile trajno ravnovesje z naravo, kar jim omogoča stabilno prihodnost.

Dva agronoma budno spremljata dogajanje v vinogradih in vinogradniškim družinam svetujeta o najboljših trajnostnih praksah. Posebno pozornost namenjamo pripravi zemlje in izbiri ustreznih sort za posamezno lego, kar omogoča minimalno uporabo sredstev za zaščito vinske trte. Skrbimo tudi za ohranjanje vrstne raznolikosti s pomočjo trajne ozelenitve vinogradov in ohranjanja mejic med vinogradi, kar nudi zavetje divjim živalim ter številnim pticam in žuželkam.

Gradimo skupnost

Klet Brda združuje 400 briških vinogradniških družin. S trajnostnim delovanjem zagotavljamo njihovo socialno-ekonomsko stabilnost, saj mora vinogradništvo prinašati dovolj dohodka in biti dobro organizirano ter racionalno, da omogoča tako preživetje kot dolgoročni razvoj kmetij. Poslanstvo Kleti Brda je, da z uspešnim trženjem vina prispeva k ekonomski dobrobiti vseh, ki so tako ali drugače povezani z zadrugo.

Zagotavljamo razvoj

Vinogradništvo v Brdih ohranjamo v vsej njegovi avtentičnosti: vinogradi se v pokrajini izmenjujejo s sadovnjaki, oljčniki in gozdovi. Kmetovanje ohranja urejenost pokrajine, obdelane v tradicionalnih terasah. Kulturna krajina ostaja pestra in prijazna do prebivalcev, še posebej pa obiskovalcev, kar je ključnega pomena za obstoj turizma, ki regiji prinaša delovna mesta in razvoj.

Zeleni ključ
V Kleti Brda smo leta 2019 prejeli okoljski certifikat Zeleni ključ kot prva vinska klet na svetu ter doma in hkrati postali prva Slovenia Green Atrakcija. S tem smo vstopili v Zeleno shemo slovenskega turizma in kot prvi v Sloveniji prejeli tudi priznanje Slovenija Green Attraction.

Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni našo zavezanost, da v certificiranih obratih spoštujemo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. V naši kleti tako vzdržujemo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

V Kleti Brda smo neločljivo povezani s svojim lokalnim okoljem, ki ga podpiramo in vključujemo v številne svoje dejavnosti in aktivnosti. Gostje lahko v naših vinotekah na primer kupijo številne izdelke lokalnih pridelovalcev, kot so med, marmelade in oljčno olje. Podporo lokalnemu okolju kažemo tudi s tem, da svojim poslovnim partnerjem podarjamo izključno darila Briških ustvarjalcev in proizvajalcev.

V ta namen kot imetniki certifikata Green key v naših prostorih z naravnimi viri kar se da odgovorno ravnamo:
 • Vse odpadke strogo ločujemo
 • Uporabljamo samo varčne sijalke
 • Elektronske naprave ob odhodu izklapljamo
 • Spremljamo in omejujemo porabe vode
 • Našim gostom namesto vode v plastenkah ponujamo vodo iz pipe
 • Spremljamo in omejujemo porabo električne energije
 • Omejujemo tiskanja dokumentov le na zgolj najnujnejše
 • Za degustacije in ob obiskih ob naših vinih ponujamo pretežno lokalna živila
 • Čistila in mila, ki jih uporabljamo imajo eko label
 • V straniščnih prostorih in ob prireditvah uporabljamo reciklirane brisačke in biorazgradljiv pribor
 • Aktivno smo vključeni v lokalno skupnost, podpiramo lokalne iniciative in društva